B+E- (Turismos+remolques)

autoescuela b+e

turismo con remolque

B+E- (Turismos+remolques) 
Matrícula90 euros
Matrícula con 3 clases de maniobras y 3 de circulación325 euros
Clases maniobras45 euros
Clases circulación45 euros
Examen maniobras95 euros
Examen circulación95 euros
Tasas94,05 euros
Gestión de examen39 euros